Krzysztof Kamil Baczyński
krzysztofkamilbaczynski.jpg

Krzysztof Kamil Baczyński, najwybitniejszy poeta pokolenia wojennego, urodził się 1921 w roku. We wrześniu 1939 roku, w chwili wybuchu wojny, był tuż po maturze. Wojna uniemożliwiła mu normalne życie, oficjalne studia. Baczyński studiuje na tajnych kompletach polonistykę, w tym samym czasie działa jednocześnie w harcerskich grupach szturmowych (stanowiły one zalążek batalionu Armii Krajowej „Zośka”) oraz kończy konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. W 1942 roku Krzysztof Kamil Baczyński poślubił Barbarę Drapczyńską, bohaterkę wielu swoich wierszy miłosnych. Twórczość literacka poety (obejmująca około 500 utworów) przypada prawie wyłącznie na lata okupacji. W tym czasie ukazują się jednak tylko dwa zbiory poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: Wiersze wybrane (1942) oraz Arkusz poetycki (1944). Baczyński uczestniczył w powstaniu warszawskim, poległ w pierwszych dniach po jego wybuchu, 4 sierpnia 1944 roku w walce przy Placu Teatralnym. Barbara zginęła kilka tygodni później. Krzysztof Kamil Baczyński zaliczany jest do pokolenia twórców urodzonych na początku lat dwudziestych naszego wieku. To pokolenie szczególne, pierwsze pokolenie urodzone i wychowane w niepodległym kraju. Wybuch drugiej wojny światowej spowodował, że pokolenie to stało się pokoleniem tragicznym. We wrześniu 1939 roku okazało się, że wywalczona z takim trudem niepodległość znowu została Polakom odebrana. Wkraczający dopiero w dojrzałość maturzyści i studenci, w tym sam Krzysztof Kamil Baczyński, zostali zmuszeni do rezygnacji z młodzieńczych ambicji, do walki w obronie niepodległości ojczyzny. Od tytułu powieści Romana Bratnego (Kolumbowie. Rocznik 20) zostali określeni mianem Kolumbów. Druga wojna światowa odbiła się bardzo mocno na twórczości poetów tego pokolenia. Kolumbowie nazywani są również poetami apokalipsy spełnionej.

Filtr 
***[Tych miłości, które z nami...]
Erotyk
Kiedy przyjdziesz
Miłość
Najdroższa
Niebo złote Ci otworzę